Home

Technologie i Techniki Procesowe

Z szacunkiem dla środowiska

Nasza oferta

Rozwój gospodarczy, prowadzący do intensywnego wykorzystania środowiska naturalnego dla celów związanych z produkcją, wymusił zaostrzenie wymagań i kontroli zanieczyszczeń wprowadzanych...
Rozwój gospodarczy, prowadzący do intensywnego wykorzystania środowiska naturalnego dla celów związanych z produkcją, wymusił zaostrzenie wymagań i kontroli zanieczyszczeń wprowadzanych...
Współczesne technologie często wymagają zastosowania wody o jakości znacznie odbiegającej od wymagań spełnianych przez dostępną wodę gospodarczą z sieci miejskich...
Potrzeba wyposażania realizowanych przez nas instalacji w zbiorniki procesowe wymusiła rozwój przedsiębiorstwatakże w kierunku produkcji zbiorników z :- polipropylenu,- polietylenu,-...

O nas

Technologie i Techniki Procesowe 3 AQUA Spółka z o.o. rozpoczęła działalność w 2008 roku, jako naturalny wynik dotychczasowej wieloletniej współpracy obecnych wspólników Leszka Dydycza i Wojciecha Janczaka.

Odmienne specjalizacje prowadzonej do tego czasu działalności wspólników:

  • technologie neutralizacji i oczyszczania ścieków oraz technologie uzdatniania i przygotowania wód procesowych,
  • technologie uzdatniania wody komunalnej i basenowej oraz instalacje technologiczne basenowe;
  • konstrukcje budowlane w szerokim zakresie;

pozwoliły na stworzenie podmiotu oferującego kompleksowe usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przedsiębiorstw zarówno przemysłowych jak i sportowo – rekreacyjnych.


Każdy z nas prowadząc swoja dotychczasową działalność stale współpracował z obecnymi partnerami, mając świadomość ograniczeń właściwych dla jednoosobowej działalności gospodarczej, a także licząc na znaczące pozytywne efekty synergii postanowiliśmy połączyć siły w nowym przedsiębiorstwie w formie spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

Zważywszy, że doświadczeń nabywają ludzie, a nie firmy należy przyjąć że spółką Technologie i Techniki Procesowe jest bezpośrednią kontynuacją przedsiębiorstw:

  • Technologie Procesowe – Leszek Dydycz,
  • Wojciech Janczak;

Utworzenie spółki, nie tylko zwiększyło kapitał, ale także potencjał kadry technicznej, zaplecza technicznego oraz umożliwiło realizację coraz większych inwestycji przy wykorzystaniu własnych sił i środków.

Współpracujemy z:

 

 

Aktualności

Przetargi
OGŁOSZENIE O POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM NA „WYKONANIE BADAŃ NAUKOWYCH NA     STACJI PILOTOWEJ”
OGŁOSZENIE O POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM NA „WYKONANIE BADAŃ NAUKOWYCH NA STACJI PILOTOWEJ”
Ogłoszenie o postępowanie przetargowym na “wykonanie badań naukowych na stacji pilotowej”
OGŁOSZENIE O POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM NA  „WYKONANIE, DOSTAWĘ, URUCHOMIENIE I SERWIS STACJI PILOTOWEJ”
OGŁOSZENIE O POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM NA „WYKONANIE, DOSTAWĘ, URUCHOMIENIE I SERWIS STACJI PILOTOWEJ”
OGŁOSZENIE O POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM NA  „WYKONANIE, DOSTAWĘ, URUCHOMIENIE I SERWIS STACJI PILOTOWEJ