Realizacja inwestycji w zakresie basenów publicznych i Aquaparków wymaga szczególnej wiedzy technicznej – zdefiniowanej wg. Normy DIN 19643. Firma 3AQUA poprzez własne referencje oraz doświadczenie zatrudnionych w spółce specjalistów daje gwarancje efektywnego przeprowadzenia procesu realizacji ...

Współczesne technologie często wymagają zastosowania wody o jakości znacznie odbiegającej od wymagań spełnianych przez dostępną wodę gospodarczą z sieci miejskich i zakładowych. Dla spełnienia tych wymagań ...

Potrzeba wyposażania realizowanych przez nas instalacji w zbiorniki procesowe wymusiła rozwój przedsiębiorstwa także w kierunku produkcji zbiorników z polipropylenu, polietylenu, PCV czy PVDF, oraz świadczenia usług spawania ekstruderyjnego i zgrzewania doczołowego tych materiałów..

Rozwój gospodarczy, prowadzący do intensywnego wykorzystania środowiska naturalnego dla celów związanych z produkcją, wymusił zaostrzenie wymagań i kontroli zanieczyszczeń wprowadzanych do otoczenia. Między innymi, ścieki, odprowadzane zarówno bezpośrednio do środowiska jak i do systemów kanalizacji komunalnej ...