Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kontakt

 

   • ADRES FORMALNY:

   • Nazwa:           Techniki Procesowe 3 AQUA Sp.z.o.o.
   • Adres:             05-123 Chotomów, ul. Bagienna 13g
   • KRS:               nr: 0000297499,
   •                        Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
   •                        XIV Wydział Gospodarczy KRS
   • NIP:               5361833468
   • REGON:         141290419
   • BIURO I ZAKŁAD:

   • Adres:            05-260 Marki, ul. Moniuszki 2
   • Telefon:         +48 22 201 21 87
   • Fax:               +48 22 201 21 67
   • E-mail:          3aqua@3aqua.pl, biuro@3aqua.pl
   • SERWIS:

   • Telefon:         +48 22 201 21 87, +48 508 18 75 20
   • E-mail:          3aqua@3aqua.pl, dr@3aqua.pl

Formularz kontaktowy