Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kontakt

 

   • ADRES FORMALNY:
   • Nazwa:              Techniki Procesowe 3 AQUA Sp.z.o.o.
   • Adres:              05-123 Chotomów, ul. Bagienna 13g
   • KRS:                 nr: 0000297499,
   •                             Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
   •                             XIV Wydział Gospodarczy KRS
   • NIP:                 5361833468
   • REGON:         141290419
   • BIURO I ZAKŁAD:
   • Adres:             05-260 Marki, ul. Moniuszki 2
   • Telefon:         +48 22 201 21 87
   • Fax:                 +48 22 201 21 67
   • E-mail:            info@3aqua.pl, biuro@3aqua.pl
   • SERWIS:
   • Telefon:         +48 22 201 21 87, +48 508 18 75 20
   • E-mail:            info@3aqua.pl, dr@3aqua.pl

Formularz kontaktowy