Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Z szacunkiem dla środowiska

Rozwój gospodarczy, prowadzący do intensywnego wykorzystania środowiska naturalnego dla celów związanych z produkcją, wymusił zaostrzenie wymagań i kontroli zanieczyszczeń wprowadzanych do otoczenia.

Między innymi, ścieki, odprowadzane zarówno bezpośrednio do środowiska jak i do systemów kanalizacji komunalnej muszą spełniać określone w prawie parametry jakościowe.

Po sprecyzowaniu potrzeb, opracowujemy koncepcję przygotowania (oczyszczania) ścieków przemysłowych dla umożliwienia bezpiecznego ich odprowadzenia.

 

Proponujemy prowadzenie procesów w układach przepływowych i okresowych, przy wykorzystaniu procesów jednostkowych:

 • koagulacji;
 • sorpcji;
 • neutralizacji;
 • flokulacji;
 • korekty pH;
 • utleniania/redukcji;
 • sedymentacji;
 • flotacji;
 • filtracji;
 • odparowania;
 • separacji membranowej;
 • wymiany jonowej;