Stacje uzdatniania wody

Stacje uzdatniania wody

Współczesne technologie często wymagają zastosowania wody o jakości znacznie odbiegającej od wymagań spełnianych przez dostępną wodę gospodarczą z sieci miejskich i zakładowych.

Dla spełnienia tych wymagań dobieramy uzasadnioną ekonomicznie technologię i przygotowujemy instalację z wykorzystaniem procesów:

  • filtracji mechanicznej na złożu żwirowym lub antracytowo żwirowym
  • filtracji mechanicznej na syntetycznych wkładach filtracyjnych
  • filtracji na węglu aktywnym
  • demineralizacji (wyminie jonowej na żywicach jonowymiennych)
  • zmiękczaniu (wymiana jonowa na złożu kationitowym)
  • separacji na membranach (np. odwrócona osmoza)

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, napisz do nas