Główna

Technologie i Techniki Procesowe

Z szacunkiem dla środowiska

Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą oferującego kompleksowe usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przedsiębiorstw zarówno przemysłowych jak i sportowo – rekreacyjnych.

Technologie i Techniki Procesowe 3 AQUA Spółka z o.o. rozpoczęła działalność w 2008 roku, jako naturalny wynik dotychczasowej wieloletniej współpracy obecnych wspólników Leszka Dydycza i Wojciecha Janczaka.


Technika basenowa

Realizacja inwestycji w zakresie basenów publicznych i Aquaparków wymaga szczególnej wiedzy technicznej – zdefiniowanej wg. Normy DIN 19643. Firma 3AQUA poprzez własne referencje oraz doświadczenie zatrudnionych w spółce specjalistów daje gwarancje efektywnego przeprowadzenia procesu realizacji.

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Ścieki, odprowadzane zarówno bezpośrednio do środowiska jak i do systemów kanalizacji komunalnej muszą spełniać określone w prawie parametry jakościowe.Po sprecyzowaniu potrzeb, opracowujemy koncepcję oczyszczania ścieków przemysłowych dla umożliwienia bezpiecznego ich odprowadzenia.

Stacje uzdatniania wody

Współczesne technologie często wymagają zastosowania wody o jakości znacznie odbiegającej od wymagań spełnianych przez dostępną wodę gospodarczą z sieci miejskich i zakładowych.Dla spełnienia tych wymagań dobieramy uzasadnioną ekonomicznie technologię i przygotowujemy instalację z wykorzystaniem odpowiednich procesów.

Prefabrykaty z tworzyw termoplastycznych

Potrzeba wyposażania realizowanych przez nas instalacji w zbiorniki procesowe wymusiła rozwój przedsiębiorstwa także w kierunku produkcji zbiorników z :- polipropylenu,- polietylenu,- PCV czy PVDF,oraz świadczenia usług spawania ekstruderyjnego i zgrzewania doczołowego tych materiałów.


Informacje

Tutaj możesz znaleźć najważniejsze ogłoszenia i przetargi podane do wiadomości publicznej. W razie pytań, skontaktuj się z nami:

Ogłoszenie przetargu na "Zakup badań naukowych"